post

Jakość powietrza na magazynie – jak ją ocenić?

Odpowiednia jakość powietrza w miejscu pracy to jeden z najważniejszych czynników związanych z przestrzeganiem zasad BHP. Pracodawca powinien bowiem zapewnić swoim podwładnym bezpieczne warunki pracy. Kurz, grzyby i inne drobnoustroje mogą nie tylko znacząco obniżyć wydajność pracownika, lecz również być powodem wielu chorób układu oddechowego. Nie wiesz, jak powinno się oceniać jakość powietrza w magazynie? Po tym artykule wszystko stanie się jasne. Czytaj więcej