W trosce o bezpieczeństwo i podejście do Klienta oznajmiamy, że wszelkie przekazywane nam informacje w postaci danych kontaktowych, specyfikacji urządzeń oraz zleconych usług są tajne. Jako firma BRAWENT szanujemy powierzone nam zadania, dlatego też stosujemy zasadę poufności w biznesie. Niezależnie od tego czy jest to czyszczenie wentylacji, inspekcja wizyjna albo badanie jakości powietrza.  Zapraszamy do współpracy i dziękujemy za dotychczasowe zaufanie.