Spawacze są narażeni na wiele zanieczyszczeń w postaci pyłów i gazów, które są powodem chorób zawodowych. Z tego właśnie względu niezwykle istotna jest prawidłowo zaprojektowana i konserwowana wentylacja hal spawalniczych, która pozwoli pracownikom wykonywać swoje zadania w sposób bezpieczny dla ich zdrowia. Sprawdź najważniejsze informacje na temat wentylacji hal spawalniczych.

Zamów czyszczenie instalacji: 602 465 081 lub 500 666 694

Wentylacja hal spawalniczych – jakie zanieczyszczenia występują?

W halach spawalniczych mamy do czynienia z wieloma zanieczyszczeniami, które mogą narazić pracowników na choroby układu oddechowego. Substancje stałe i gazowe, które unoszą się w powietrzu są nie tylko wynikiem spawania, lecz również, napawania, natryskiwania, cięcia termicznego czy szlifowania. Powstałe w ten sposób cząsteczki są często mniejsze niż 1 mikron i z tego właśnie powodu są one najbardziej niebezpieczne, ponieważ poprzez pęcherzyk płucne mogą się dostać również do krwiobiegu.

Jakiego rodzaju są to zanieczyszczenia? Przede wszystkim należy tu wymienić tlenki cynku, kadmu, żelaza, magnezu, niklu czy chromu. Ich długotrwałe wdychanie, jak wyniki z badań, może powodować nie tylko choroby układu oddechowego, lecz również nerwowego, pokarmowego, a także krążenia. To jednak nie wszystko. W pyle spawalniczym możemy w niektórych przypadkach odnaleźć również związku rakotwórcze czy alergizujące.

To z jakimi zanieczyszczeniami muszą mierzyć się codziennie pracownicy, odciągi stanowiskowego, a w konsekwencji również osoby zajmujące się czyszczeniem i konserwacją, zależy w głównej mierze od metody spawania, a także zastosowanych materiałów. Nie bez znaczenia jest ponadto stan powierzchni przedmiotu. Jeśli jest ona zaolejona, to zagrożenia dla zdrowia pracowników wzrasta.

Wentylacja miejscowa w halach spawalniczych

Jednym z najbardziej skutecznych rozwiązań w halach spawalniczych są odciągi miejscowe, inaczej zwane stanowiskowymi. Ich przewaga wynika przede wszystkim z faktu, że znajdują się one najbliżej miejsca wytwarzania zanieczyszczeń, dzięki czemu powietrze wypełnione szkodliwymi cząsteczkami nie dociera do twarzy pracownika, a także nie rozchodzi się po całej hali. Należy jednak pamiętać, że wentylacja stanowiskowa nie zastępuje wentylacji ogólnej hali spawalniczej. Stanowi one jedynie jej uzupełnienie.

Wentylacja miejscowa powinna być dobrana w prawidłowy sposób, by mogła być w pełni skuteczna. Należy pamiętać o tym, by urządzenia filtrowentylacyjne posiadały odpowiednie parametry, ale również by były one ergonomiczne, łatwe w użyciu i nie przeszkadzały w procesie spawania.

Wentylacja ogólna w halach spawalniczych – jaka specyfika?

Jak już wspomnieliśmy, wentylacja stanowiskowo jest bardzo skuteczna, jednak jest ona jedynie uzupełnieniem wentylacji ogólnej. O czym więc należy pamiętać w przypadku wyboru wentylacji doi hali spawalniczej? Jaka jest jej specyfika? Hale spawalnicze są obiektami szczególnymi, ponieważ cały czas znajdują się w nich i wszystkie maszyny funkcjonują na najwyższych obrotach. Wszystkie te urządzenia, jak i ludzie, są źródłem dodatkowe ciepła i wilgoci.

Wzmożona produkcja jest ponadto źródłem znacznie większego zagrożenia niż ma to miejsce w przypadku innych obiektów wielkogabarytowych. To wszystko sprawia, że wentylacja hal spawalniczych musi być znacznie silniejsza, a także przeglądy i konserwacje powinny się odbywać częściej niż ma to miejsce w przypadku hal magazynowych.

Nawiew wentylacji w halach spawalniczych

Bardzo ważnych aspektem, o którym powinien pamiętać projektant wentylacji w halach spawalniczych, jest kierunek nawiewu. Istotne jest to, by nawiew skierowany był do pomieszczeń, w których znajduje się najmniej zanieczyszczeń. Wywiew systemu wentylacyjnego analogicznie powinien być umieszczony tam, gdzie tych zanieczyszczeń znajduje się oczywiście najwięcej.

Zamów czyszczenie instalacji: 602 465 081 lub 500 666 694

W przypadku wszystkich hal produkcyjnych niezbędne jest przeprowadzanie regularnych kontroli jakości powietrze i zanieczyszczeń kanałów wentylacyjnych. Częste kontrole pozwolą na uniknięcie wielu zagrożeń, w tym chorób pracowników, jak i pożaru. Warto pamiętać o tym, że w przypadku tego rodzaju usługi należy postawić na wybór firmy z długim doświadczeniem i profesjonalnym sprzętem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *