Polskie prawo w jednoznaczny sposób nakłada na właścicieli zakładów przemysłowych i innych miejsc pracy, w których może wystąpić zanieczyszczenie powietrza, obowiązek regularnego czyszczenia kanałów wentylacyjnych. Taka usługa przeprowadzana jest w celu zapewnienia odpowiednich warunków pracy pracowników. Warto poznać przepisy, które związane są z wykonywaniem tej usługi, jak i z samą eksploatacją kanałów wentylacyjnych.

Zamów czyszczenie instalacji: 602 465 081 lub 500 666 694

Po co czyścić kanały wentylacyjne?

Zanim przedstawimy prawne obostrzenia, powiedzmy sobie, dlaczego warto i należy czyścić kanały wentylacyjne. Wynika to przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa i zapewniania właściwych warunków pracy dla naszych pracowników. Kanały wentylacyjne to idealne środowisko do rozwoju szkodliwych dla zdrowia mikroorganizmów, a także miejsce gromadzenia się pyłu. Mogą one wywoływać wielu chorób układu oddechowego.

Pracownicy, wykonujący swoją pracę w takich warunkach mogą nie tylko doświadczać dyskomfortu i wykonywać swoją pracę o wiele mniej efektywnie, ale także znacznie częściej korzystają ze zwolnień lekarskich. Warto również dodać, że pył i inne zabrudzenia, które gromadzą się w instalacji wentylacyjnych zmniejszają jej drożność, co nie tylko przyspiesza jej eksploatacje, ale może doprowadzić do wystąpienia pożaru w zakładzie pracy.

Zamów czyszczenie instalacji: 602 465 081 lub 500 666 694

Przepisy mówiące o czyszczeniu wentylacji

Przepisy związane z czyszczeniem i eksploatacją wentylacji określił Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji już w 1999 roku. Z zapisów w jasny sposób wynika, że właściciel obiektu jest zobowiązany do utrzymywania wentylacji w pełnej funkcjonalności przez cały okres jej użytkowania. Kanały i kratki wentylacyjne muszą być przede wszystkim całkowicie drożne. Inspekcje instalacji muszą być przeprowadzane regularnie ( raz w roku lub częściej, jeśli wynika to z intensywnej eksploatacji ), a zalecenia pokontrolne muszą być wprowadzone niezwłocznie, by nie narażać pracowników na pracę w szkodliwych warunkach.

Zamów czyszczenie instalacji: 602 465 081 lub 500 666 694

Należy również zaznaczyć, że właściciel budynku musi dodatkowo zapewnić odpowiednią wilgotność, temperaturę i przepływ powietrza. To jednak nie wszystko. Kanały wentylacyjne muszą posiadać odpowiedniej wielkości otwory rewizyjne w celu przeprowadzania sprawnej kontroli, jak i czyszczenia. W przypadku pomieszczeń o wyższych wymaganiach sanitarnych, jak na przykład szpitale, wymagane jest stosowanie centralnej wentylacyjne. W czasie inspekcji niezbędne jest wykonywanie badań mikrobiologicznych jakości powietrza.

Jak powinno wyglądać profesjonalne czyszczenie kanałów wentylacyjnych?

Nie można rozpocząć czyszczenia kanałów wentylacyjnych bez dokładniej inspekcji i oceny stanu, jak i rodzaju zabrudzenia. W dalszej kolejności wykonywane jest czyszczenie metodą suchą lub mokrą. Jeśli instalacja znajduje się w pomieszczeniach o podwyższonych standardach higienicznych, konieczne będzie przeprowadzenie analizy jakości powietrza i zastosowanie dezynfekcji. Po wykonaniu usługi przeprowadza się inspekcję jeszcze raz, by ocenić, czy wszystko zostało prawidłowo wykonane.

Zamów czyszczenie instalacji: 602 465 081 lub 500 666 694

Etapy inspekcji

To niezbędny element usługi, który pozwala dobrać prawidłową metodę czyszczenia. Roboty inspekcyjne są w tym wypadku wpuszczane do kanałów razem z kamerami. Uzyskane w ten sposób nagranie służy również do oceny jakości wykonanej usługi.

Suche lub mokre czyszczenie kanału

W zależności od tego, z jakim zabrudzeniem mamy do czynienia, wybieramy najbardziej odpowiednią metodą. Najczęściej stosowana jest metoda sucha, która korzysta z robotów wyposażonych w szczotki i wałki. Zabrudzenia są zdzierane ze ścian instalacji wentylacyjnej, a następnie odsysane. W niektórych wypadkach to pracownik wchodzi do kanałów wentylacyjnych z odkurzacz, jednak jest to możliwe tylko przy odpowiedniej wielkości instalacji.

Zamów czyszczenie instalacji: 602 465 081 lub 500 666 694

Mokre metody stosuje się w przypadkach tłustych zabrudzeń. Polegają one na wykorzystaniu silnych środków chemicznych i wody pod dużym ciśnieniem, a w niektórych wypadkach pary. Jest to metoda, podczas której bardzo ważne jest prawidłowe zabezpieczenie całej instalacji przed wyciekami. Również z tego powodu jest droższa.

Dezynfekcja kanałów wentylacyjnych stosowana jest przede wszystkim w przypadku pomieszczeń takich jak szpitale i laboratoria. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wnikliwe badania mikrobiologiczne. Inspekcja końcowa wykonywana jest w dokładnie taki sam sposób, jak inspekcja początkowa. Jeśli czyszczenie nie zostało przeprowadzone we właściwy sposób, to inspekcja końcowa to wykaże.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *