Ciepło, para i wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia powietrza w zakładach przemysłowych stanowią ogromne zagrożenie dla pracowników, jak i maszyn. Warto pamiętać o tym, że są to czynniki, które mogą doprowadzić nawet do wystąpienia pożaru. Najlepszym rozwiązaniem jest oczywiście odpowiednio zaprojektowana wentylacja przemysłowa. Czytaj dalej, by dowiedzieć się więcej na jej temat!

Zamów czyszczenie instalacji: 602 465 081 lub 500 666 694

Jakie są zadania wentylacji przemysłowej?

Wentylacje przemysłową stosuje się przede wszystkim w celu zapewnienia odpowiednich warunków pracy. Oznacza to, że w obiektach przemysłowych powietrze musi posiadać właściwą temperaturę, wilgotność, a wszelkie zanieczyszczenia nie mogą przekroczyć najwyższej dopuszczalnej wartości. Wentylacja przemysłowa musi być znaczenie bardziej wydajna od tej, która stosowana jest w pomieszczeniach biurowych, ponieważ musi usuwać zanieczyszczenia wytwarzane w trakcie procesów technologicznych. Naturalna wentylacja nie jest wystarczająca w tego rodzaju obiektach i dlatego konieczne jest zastosowanie wentylacji mechanicznej.

Zamów czyszczenie instalacji: 602 465 081 lub 500 666 694

Jakie są rodzaje wentylacji?

Warto na samym początku wyróżnić podstawowe trzy rodzaje wentylacji, z jakimi możemy mieć do czynienia. Może być to wentylacja naturalna, nazywana też grawitacyjną, w której powietrze przemieszcza się w swobodny sposób. Innym rodzajem jest wentylacja mechaniczna, w której ruch powietrza zależny jest od mechanicznych urządzeń. Trzecim przypadkiem są hybrydy dwóch poprzednich rozwiązań. Jeśli warunki są odpowiednie, to funkcjonuje wentylacja naturalna. W innym przypadku od użytku włączana jest wentylacja mechaniczna.

Zamów czyszczenie instalacji: 602 465 081 lub 500 666 694

Przejdźmy do bardziej szczegółowego omówienia rozwiązań, które stosowane są w zakładach przemysłowych. W takich obiektach najczęściej mamy do czynienia z kanałami, a także autonomicznymi urządzeniami wentylacyjnymi, które pełnią funkcje grzewcze i wentylacyjne. Bardzo ważne jest ponadto stosowanie wentylacji strefowej w miejscach, gdzie mamy do czynienia z większą ilością zanieczyszczeń. Stosuje się je między innymi w takich obiektach jak lakiernie czy wytwórnie substancji toksycznych.

Innym rozwiązaniem są kurtyny powietrzne, które są rodzajem wentylacji miejscowej. Ich zadaniem jest oddzielanie przestrzeni, które znacząco różnią się temperaturą. Zazwyczaj stosuje się przy bramach wjazdowych, jednak mogą mieć one również zastosowanie w przypadku miejsc produkcji, które mają różne wymagania temperaturowe.

Wentylacja przemysłowa: rodzaje kanałowej wentylacji mechanicznej

W zakładach przemysłowej najczęściej stosuje się kanałowe instalacje wentylacji mechanicznej, jednak różnią się one między sobą. Możemy wyróżnić 5 rodzajów:

• wentylacja ogólna nawiewno-wywiewna;
• wentylacja strefowa nawiewno-wywiewna,
• wentylacja miejscowa wywiewna;
• instalacje centralne do obsługi od kilku do kilkunastu stanowisk, maszyn lub urządzeń;
• urządzenia stanowiskowe do obsługi jednego lub kilku stanowisk (przewoźne albo stacjonarne).

Jak projektuje się wentylacje przemysłowe?

Projektowanie wentylacji przemysłowej, a także jej budowa i eksploatacja muszą być sformalizowane ze względu na bezpieczeństwo pracowników. Projektant nie może sobie pozwolić na dowolność ze względu na prawo polskie i unijne. Najważniejszymi aktami prawnymi, w których należy szukać wytycznych podczas projektowania jest prawo budowlane, prawo energetyczne, ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska, a także ustawo o ochronie przeciwpożarowej.

Zamów czyszczenie instalacji: 602 465 081 lub 500 666 694

Proces projektowania wentylacji przemysłowej w obiektach wielkogabarytowych jest jednak bardziej skomplikowany, ponieważ należy wziąć również pod uwagę rozporządzenia wielu ministrów, m.in. infrastruktury, pracy czy polityki socjalnej, które regulują między innymi kwestię jakości powietrza w miejscu pracy.

Podczas projektowania instalacji wentylacyjnej należy zwrócić uwagę na wiele czynników stałych i zmiennych, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie całej instalacji. Jednym z najważniejszych jest oczywiści ustalenie rodzaju i ilości zanieczyszczeń, które mogą wystąpić w miejscu pracy. Jest to szczególnie trudne, gdy zakłada produkcyjny często zmienia wykorzystywane materiały lub gdy produkcja jest okresowa.

Zanim zaczniemy projektować wentylację przemysłową należy odpowiedzieć sobie więc na kilka podstawowych pytań. Musimy wiedzieć, ile wydzielanych jest zanieczyszczeń w określonej jednostce czasu i przede wszystkim, czy są one szkodliwe dla zdrowia pracowników. Oznacza to również, że musimy znać dopuszczalne normy emisji tych zanieczyszczeń w miejscu pracy.

O zanieczyszczeniach musi wiedzieć znacznie więcej. Musimy mieć świadomość, jak są wytwarzane i jak dostają się do powietrza, a także, jaką mają temperaturę i gęstość. W dalszej kolejności niezbędne jest usytuowanie źródeł zanieczyszczeń na planie obiektu.Projektant musi także rozważyć, czy drogi komunikacyjne w zakładzie przemysłowym nie będę powodować przeciągów, a tym samym niekontrolowanego przedostawania się zanieczyszczeń do innych pomieszczeń.

O czym jeszcze należy pamiętać?

Oprócz zapewniania odpowiedniej jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń, gdzie przebywają pracownicy, musimy jeszcze pamiętać o tym, by wypuszczane powietrze do atmosfery również spełniało normy. Zazwyczaj w tym celu stosuje się osadniki, a także filtry suche lub mokre.

Zamów czyszczenie instalacji: 602 465 081 lub 500 666 694

Projekt musi mieć również na uwadze ekonomiczne aspekty przy tworzeniu wentylacji przemysłowej. Konieczne jest stosowanie takich rozwiązań, które umożliwią tanią eksploatację i zwiększą zysk z wyprodukowania produktu. W niektórych przypadkach konieczne będzie również zastosowanie wentylacji awaryjnej, która zapewni większe bezpieczeństwo w obiekcie. Jej wydajność musi wynosić przynajmniej dziesięciokrotność kubatury pomieszczenia. Tego typu wentylacja musi być włączana automatycznie zawsze wtedy, gdy stężenie zanieczyszczeń przekroczy dopuszczalne normy.

Wentylacja awaryjna może również służyć do szybkiego wietrzenia pomieszczeń. Właściciel obiektu przemysłowego powinien pamiętać o regularnych kontrolach wentylacji przemysłowych. W większości przypadków wystarczy jedna kontrola na rok, jednak w przypadku obiektów, gdzie zanieczyszczenie jest wysokie, konieczne jest przeprowadzanie taki kontroli częściej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *