Pożar w zakładzie pracy może nastąpić wskutek wielu czynników, np. iskier powstałych w trakcie pracy (np. spawanie, szlifowanie) czy zwarcia instalacji. Wiele osób zastanawia się, czy możliwe jest wystąpienie pożaru w centrali wentylacyjnej. Odpowiedź brzmi: jak najbardziej, ponieważ jest to urządzenie elektryczne i może być podatne na zapalenie się. Co może być przyczyną? Jak zapobiegać pożarom w centrali wentylacyjnej? Czytaj nasz artykuł.

Zamów czyszczenie instalacji: 602 465 081 lub 500 666 694

Czy istnieje ryzyko pożaru w centrali wentylacyjnej?

Zgodnie z 147 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 1422), wentylacja i klimatyzacja powinny zapewniać odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego, a także odpowiadać warunkom bezpieczeństwa pożarowego określonym w r.w.t.b.u. Niemniej nawet najlepsza i najbardziej dopracowana centrala wentylacyjna, może ulec awarii i doprowadzić do pożaru. W związku z tym, jak każde urządzenie elektryczne, wymaga regularnego czyszczenia i przeglądu stanu instalacji elektrycznej oraz innych podzespołów, takich jak silniki, regulatory czy sterowniki. Pożar może także objąć filtry – w związku z tym, że są wykonane z poliestrowej włókniny filtracyjnej, są łatwopalne i należy bardzo uważać na wszelkie źródła ognia i żaru.

Jak zapobiegać pożarom w centrali wentylacyjnej?

W celu przeciwdziałania występowaniu pożarom w systemach wentylacyjnych, konieczne jest przeprowadzanie regularnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych. Najlepiej zlecić specjalistom przeprowadzenie inspekcji wizyjnej. Polega ona na wprowadzeniu do przewodów kamer i weryfikacji drożności przewodów oraz ocenie ich kondycji. Następnie pracownicy bardzo wnikliwie sprawdzają każdy element centrali wentylacyjnej. Jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości co do sprawności ich działania, informują koordynatora z zakładu produkcyjnego. Nie ma możliwości, by zignorować nieprawidłowości związane z działaniem centrali wentylacyjnej – grozi to pożarem, awarią czy uszkodzeniem systemu.

Zamów czyszczenie instalacji: 602 465 081 lub 500 666 694

Dlaczego przeglądy i czyszczenie wentylacji są ważne?

Niedrożne kanały wentylacyjne mogą doprowadzić wystąpienia pożaru oraz przyczynić do szeregu chorób układu oddechowego u pracowników czy doprowadzić do awarii w centrali wentylacyjnej. Co istotne, przeglądy i czyszczenie wentylacji powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie umiejętności, kwalifikacje i doświadczenie. Nie należy próbować udrażniania przewodów czy naprawiania centrali na własną rękę. Czyszczenie wentylacji odbywa się z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu. Cała procedura przebiega bezpiecznie i sprawnie, więc najczęściej nie jest konieczne wstrzymanie prac w zakładzie pracy.

Regularne przeglądy, czyszczenie wentylacji i serwis instalacji sprawiają, że zainwestowane środki w system wentylacyjny przekładają się na jakość powietrza we wnętrzach, ale też na oszczędności w dłuższym okresie. Niesprawna centrala wentylacyjna lub niedrożne przewody wentylacyjne, zagrażają poważną awarią. Może to doprowadzić do pożaru, ale też innych zagrożeń czy usterek, które będą skutkować ogromnym obciążeniem budżetu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *