Pomiar wydajności mechanicznej to ważna usługa, którą warto zlecić po zainstalowaniu instalacji wentylacyjnej, by sprawdzić, czy działa w pełni prawidłowo, czy osiągane przez nią parametry związane z ilością powietrza, a także hałasem są zgodne z polskimi normami. Tego typu pomiary należy również wykonywać w trakcie eksploatacji kanałów wentylacyjnych. Czytaj dalej, by dowiedzieć się, na czym polega i komu zlecić pomiar wydajności mechanicznej.

Zamów czyszczenie instalacji: 602 465 081 lub 500 666 694

Dlaczego warto wykonać pomiary wentylacji?

Instalacja wentylacyjna, która została zaprojektowana i zainstalowana w prawidłowy sposób dostarcza odpowiednią ilość powietrza do wszystkich pomieszczeń, a także zapewnia właściwą temperaturę, odprowadza ciepło, pył i nieprzyjemne zapachy, dzięki czemu wszyscy pracownicy mogą wykonywać swoje obowiązki w komfortowych warunkach.

To jednak sytuacja idealna, z którą właściciel budynku nie zawsze ma do czynienia. W wielu przypadkach najważniejsze zadania wentylacji nie są spełnione prawidłowo. Jest wiele przyczyn takiego stanu rzeczy. Może być to błędne wykonanie obliczeń przez osobę projektującą wentylację, niedotrzymanie parametrów, czy też zły dobór takich sprzętów jak wentylatory i centrale wentylacyjne. Zła wydajność wentylacji może być również spowodowana wieloma zmianami na etapie wykonywania instalacji, a także nieoptymalnym doborem średnic przewodów wentylacyjnych, a także brakiem przepustnic.

Należy również pamiętać, że powodem nieprawidłowej pracy instalacji wentylacyjnej może być również po prostu jej zabrudzenie. W takim wypadku ekipa zajmująca się pomiarami zleci nam wykonanie czyszczenia w najszybszym możliwym terminie, co pozwoli uniknąć konsekwencji prawnych związanych z nieprawidłowo działającą wentylacją mechaniczną.

Jak więc łatwo zauważyć, pomiary wydajności wentylacji wykonuje się przede wszystkim po jej zainstalowaniu, by upewnić się, że działa prawidłowo i jest w pełni zgodna z projektom. Tego rodzaju pomiaru warto również wykonać w trakcie eksploatacji, by przekonać się, czy nie wymaga ona czyszczenia wentylacji lub naprawy.

Jak wygląda pomiar wydajności wentylacji mechanicznej?

Powodem do wykonania pomiaru wydajności wentylacji mechanicznej jest oczywiście odbiór obiektu. Bez odpowiedniego protokołu budynek nie będzie mógł być użytkowany. Podstawowymi parametrami, które muszą zostać objęte pomiarami w świetle prawa są wartość temperatury, wartość ciśnienia, a także przepływ i regulacja układu wentylacyjnego. W pierwszej kolejności sprawdzana jest wydajności wentylacji nawiewnej, a następnie wentylacji wyciągowej. Na późniejszym etapie ekipa zajmująca się pomiarem weryfikuje zgodność tych pomiarów z projektem i normami obowiązującymi w Polsce.

Zazwyczaj jednocześnie wykonywane jest badanie poziomu hałasu, który wydobywa się z instalacji wentylacyjnej. Po wszystkim powinni państwo otrzymać szczegółowy protokół. Należy zaznaczyć jeszcze, że wszystkie sprzęty pomiarowe powinny posiadać aktualne protokoły kalibracji, by protokół mógł być uznany przez urzędnika podczas odbioru wentylacji.

Najczęściej stwierdzanym defektem w przypadku wentylacji jest nieproporcjonalna wydajność podzespołowych w stosunku do obsługiwanych odgałęzień kanałów wentylacyjnych. Częstym problemem jest także zbyt wysoka głośność pracy urządzeń wentylacyjnych.

Zamów czyszczenie instalacji: 602 465 081 lub 500 666 694

Prawne przyczyny wykonywania pomiaru wydajności wentylacji mechanicznej

Pomiary wydajności wentylacji zleca się w celu uzyskania pewności, że instalacja osiąga wszystkie parametry projektowe, a jej wydajność jest zgodna z wymaganiami określonymi w polskim prawie. Tego rodzaju badania są po prostu niezbędne podczas odbioru instalacji wentylacji. Protokół z pomiaru wydajności mechanicznej jest niezbędny zwłaszcza w przypadku budynków użyteczności publicznej i jest odbierany przez Sanepid, a także przez Urząd Nadzoru budowlanego.

Komu zlecić pomiar wydajności wentylacji mechanicznej?

Ocena jakości pomiary wydajności wentylacji mechanicznej to ważne badanie, które powinno być przeprowadzone przez profesjonalną ekipę i za pomocą urządzeń z aktualnymi protokołami kalibracji. Zazwyczaj tego rodzaju usługą zajmują się firmy przeprowadzające czyszczenie kanałów wentylacyjnych jak firma Brawent. Warto zauważyć, że zaletą takich firm jest również fakt, że w przypadku wymaganego czyszczenia wszystko może zostać zrealizowane przez jedną firmę.

Zamów czyszczenie instalacji: 602 465 081 lub 500 666 694

Warto pamiętać o pomiarze wydajności wentylacji mechanicznej nie tylko zaraz po jej zainstalowaniu, ale także w trakcie jej eksploatacji, by mieć pewność, że zapewniamy wszystkim swoim pracownikom właściwe warunki pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *