Regularne przeglądy systemów wentylacyjnych oraz klimatyzacji nie tylko są ważne z tego względu, że umożliwiają właściwe ich funkcjonowanie, ale też są obligatoryjne z prawnego punktu widzenia. Co warto wiedzieć na ten temat? Poznaj zasady przeprowadzania przeglądów wentylacji i klimatyzacji.

Przeglądy wentylacji i klimatyzacji – dlaczego są ważne?

Wentylacja jest niesamowicie ważną instalacją, która musi znajdować się w każdym obiekcie budowlanym – zarówno w domach, jak i biurach, obiektach przemysłowych, halach magazynowych, warsztatach i innych. Podlega ona okresowym, wymaganym prawem kontrolom. Przeglądy mają na celu wykrycie ewentualnych nieprawidłowości i zachowanie wentylacji w optymalnej kondycji, aby działała ona wydajnie.

Zamów czyszczenie instalacji: 602 465 081 lub 500 666 694

Nie ulega też wątpliwościom, że od sprawnego systemu zależy bezpieczeństwo osób przebywających wewnątrz budynku, stąd też ważne jest dotrzymywanie zalecanych terminów i zlecanie prac konserwacyjnych ekspertom. W ramach serwisu fachowcy przeprowadzają ogólną ocenę stanu technicznego wentylacji i urządzeń, które obejmuje system. Wyczyszczone zostają kanały wentylacyjne, filtry, a także części obudowy i inne elementy, dzięki czemu wentylacja bez problemu może przejść przegląd.

Jak wygląda przegląd wentylacji i klimatyzacji?

Wszystkie instalacje grawitacyjne oraz mechaniczne wymagają okresowych kontroli.

W przypadku instalacji grawitacyjnych przegląd obejmuje sprawdzenie drożności przewodów kominowych i ogólnego ich stanu. Weryfikowany jest także dopływ powietrza do wentylowanego pomieszczenia, sprawdzane są ciągi kominowe i badana jest szczelność przewodów kominowych.

W przypadku wentylacji mechanicznej, weryfikowane są wszystkie wspominane wcześniej czynności, ale dodatkowo kontroli podlegają także wszystkie urządzenia stanowiąc część systemu – wentylatory, centrale wentylacyjne i inne, zgodnie z zaleceniami producenta. Przebieg przeglądu wentylacji jest uzależniony od tego, jak zbudowany jest system.

Zamów czyszczenie instalacji: 602 465 081 lub 500 666 694

Jak często należy przeprowadzać przeglądy wentylacji i klimatyzacji?

Na początku należy wspomnieć, że są przepisy, które regulują zasady przeprowadzania przeglądów. Są to dwa akty prawne: 6 art. 62 ust. 1 z dnia 7 lipca 1944 r. oraz Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r., ust. 3. W pierwszym znajduje się zapis: obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników.

Zamów czyszczenie instalacji: 602 465 081 lub 500 666 694

W drugim natomiast znajdujemy informację: Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Powyższe przepisy dotyczą wentylacji grawitacyjnej. Jeśli chodzi o regulacje w zakresie wentylacji mechanicznej, to te są zamieszczone w specyfikacji produktu i zaleceniach producenta. Należy ich przestrzegać.

Kto przeprowadza przeglądy wentylacji i klimatyzacji?

Do przeprowadzania kontroli przewodów w wentylacjach grawitacyjnych są uprawnione osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim oraz osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Do przeglądów wentylacji mechanicznej uprawnione są osoby, które znają specyfikę i zasadę działania danego rodzaju systemu, ale także szczegółowe wymogi prawne związane z montażem i funkcjonowaniem rekuperacji. Dokonanie przeglądu wentylacji i klimatyzacji potwierdza się protokołem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *