Każde, prawidłowo przeprowadzone czyszczenie wentylacji musi skończyć się wystawieniem odpowiedniego protokołu. To dzięki temu dokumentowi jesteśmy w stanie ocenić stopień sprawności naszej wentylacji i zakres przeprowadzonych prac. Protokół informuje nas, kiedy powinna zostać przeprowadzona kolejna kontrola, a także wskazuje zalecenia dalszego użytkowania. Dowiedz się, co powinien zawierać protokół czyszczenia wentylacji.

Zamów czyszczenie instalacji: 602 465 081 lub 500 666 694

Istnieją dwie główne podstawy prawne, które określają kształt protokołu czyszczenia wentylacji. Są to art. 62 ust. 1 pkt 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawa budowlanego (DZ. U. z 2016 poz. 290), a także: PN – EN 15239 – 2010 P – Wentylacja budynków. Charakterystyka energetyczna budynków. Wytyczne dotyczące inspekcji systemów wentylacji.

Wynika z nich, że wspomniany dokument powinien w pierwszej kolejności zawierać informacje o lokalizacji budynku, a także dane osób przeprowadzających kontrolę. W dalszej kolejności niezbędne jest zabranie tzw. Ustaleń wstępnych dotyczących obiektu i przeprowadzenie inspekcji wzrokowej. Raport kończy się oceną skuteczności wentylacji i zaleceniami jej eksploatacji. Przyjrzyjmy się tym punktom nieco konkretniej.

Podstawowe dane na temat obiektu, w którym czyszczona jest wentylacja

Protokół jest oczywiście dokumentem wystawionym dla konkretnego obiektu, więc niezbędnej jest wskazanie jego oficjalnej nazwy, adres, a także danych kontaktowych do właściciela. W tym miejscu podajemy ponadto datę aktualnej kontroli i wskazujemy termin wykonania następnej. Osoba wykonująca kontrolę musi również koniecznie zapoznać się z poprzednim protokołem. Jeśli jakieś zalecenia nie zostały jeszcze wykonane, należy je w tym miejscu wpisać.

Informacje o osobie przeprowadzającej kontrolę w protokole czyszczenia wentylacji

W protokole czyszczenia wentylacji muszą pojawić się dane osoby przeprowadzającej kontrolę. Są to oczywiście imię i nazwisko, a także nr uprawnień i data ich nadania. Zazwyczaj w protokole podpisują się dwie osoby. Wspomniane nry mogą nam służyć również do weryfikacji uprawnień ekipę dokonującej czyszczenia wentylacji.

Ustalenia wstępne w protokole czyszczenia wentylacji

Zanim wykonawca przejdzie do kontroli musi poczynić pewne wstępne ustalania. Konieczne jest więc zapoznanie się i wymienienie w protokole aktualnej dokumentacji projektowej, w której podane są wartości temperatury wewnętrznej i zewnętrznej oraz przewidywana liczba użytkowników, zyski i straty ciepła. Należy tu również poczynić rozróżnienie na te strefy, które wentylowane są w sposób naturalny, a które w mechaniczny. Konieczne jest też zaznaczenie, gdzie występuje ogrzewania i które pomieszczenia są dodatkowo nawilżane.

W ustaleniach wstępnych należy także zawrzeć informacje o sposobie użytkowania obiektu, liczbie pracowników, a także częstotliwości użytkowania wentylacji. Wpisać należy tu również wykonawcę systemy i jej typ, a ponadto nominalne wartości eksploatacyjne, strumienie objętości powietrza i oczywiście kubaturę obsługiwaną przez wentylację. To jednak nie wszystko. W protokole czyszczenia wentylacji powinny pojawić się też rysunki techniczne lub schematy wentylacji mechanicznej, kopia książki eksploatacji centrali mechanicznej, a także dokument dotyczący konserwacji systemów nawiewnych razem z informacji o czyszczeniu i wymianie filtrów ciepła.

Zamów czyszczenie instalacji: 602 465 081 lub 500 666 694

Inspekcja wzrokowa w protokole czyszczenia wentylacji

Najpierw konieczne jest stwierdzenie ogólnego stanu i braku uszkodzeń sieci przewodów. W protokole znajdziemy więc informacje o szczelności powietrznej, która związana jest ze stanem połączeń za pomocą taśm, mastyksu czy fug. Kolejnym elementem jest ocenienie jakości izolacji przewodów (ich rodzaju, prawidłowości montażu). Kontroler musi również sprawdzić, czy do każdej powierzchni, która wymaga konserwacji możliwy jest swobodny dostęp. W inspekcji wzrokowej oceniane są również błędy projektowe, które mogą zadecydować o spadku ciśnienia.

Osobny dział w protokole z inspekcji wzrokowej zajmuje oceny centrali lub wentylatora. W pierwszym rzucie należy sprawdzić zgodność specyfikacji projektowej z rzeczywiście wykonanym systemem i sprawdzić, czy właściciel budynku posiada książkę eksploatacji z wymaganiami konserwacji. W czasie kontroli należy zweryfikować swobodę dostępu do urządzania za pomocą otworów rewizyjnych według EN 12097.

Obowiązkowe jest też sprawdzenie połączeń giętkich przewodów, które stosowane są w celu przenoszenia drgań przez przewody sztywne. W przypadku wentylatora sprawdza się również stan pasa napędowego. Podstawą jest też weryfikacja jakości kabli zasilających, a także stan sekcji filtracji powietrza, istnienie i stan wymienników ciepła czy systemu nawilżania

Wloty/wyloty powietrza w pomieszczeniach również wymienia się osobno w protokole. Należy sprawdzić ich ilość i wymiary, uwzględniając wymagany strumień objętości powietrza. Kontroler powinien również wymienić w protokole, czy położenie wylotów i wlotów względem siebie jest prawidłowe. Należy też ocenić jakość połączeń wywiewników/ nawiewników z siecią przewodów (bez przecieków) oraz łatwość demontażu tych urządzeń do czyszczenia.

Jeśli mamy do czynienia z wentylacją wywiewną, to należy również opisać wolną powierzchnię wlotów powietrza, które umieszczona są oknach ścianach czy suficie. Sprawdzony również musi być poziom hałasu, który jest wynikiem nieszczelności lub nadmiernej prędkości powietrza. Jednocześnie należy sprawdzić, czy nie występuje przeciąg po włączeniu systemu.

Stan wykonanych prac

W protokole znaleźć oczywiście musi się również informacja na temat wykonanych prac i jakości wentylacji po wykonanej usłudze. Należy tu uwzględnić informacje o czyszczeniu, myciu skraplacza i parownika, a także o tym, czy wykonana została dezynfekcja i odgrzybianie. To również miejsce, w którym umieszcza się wszystkie zalecenia, co do usprawnień i eksploatacji systemu. Do protokołu załącza się również zdjęcia z kamer wykonane w czasie inspekcji wstępnej i końcowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *