Kontrola czystości powietrza jest szczególnie ważna w miejscach, gdzie przebywają osoby z osłabioną odpornością. Choć powietrze nie jest przyjaznym środowiskiem do rozwoju mikroorganizmów – w przeciwieństwie do gleby lub wody – to jednak w dalszym ciągu zachowują one swój potencjał infekcyjny.

Z tego właśnie względu miejsca, w których sterylność jest szczególnie wymagana, jak sale operacyjne czy pomieszczenia dla pacjentów osłabionych chorobą, muszą być restrykcyjnie sprawdzane na obecność zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Przeczytajcie, jakie metody są stosowane w tym celu i jak kontrolować czystość powietrza oraz jak czyścić wentylację?

Zamów czyszczenie wentylacji: 602 465 081 lub 500 666 694

Kontrola czystości powietrza – jakie są metody?

Czyszczenie wentylacji w PoznaniuXX wieku przyniósł wzrost wymagań higienicznych w szpitalach na całym świecie. Kontrola czystości biologicznej jest obecnie niezbędnym standardem, dzięki któremu wielu pacjentów może szybciej powrócić do zdrowia. Stosując badania kontroli czystości powietrza możemy stwierdzić, czy instalacja klimatyzacji utrzymana jest w dobrym stanie i czy nie wymaga ingerencji specjalistycznego serwisu.

Same metody pomiaru zanieczyszczeń powietrza mają swoją wojenną genezę i wiążą się z użyciem broni mikrobiologicznej. W latach trzydziestych poprzedniego stulecia Stany Zjednoczone i Wielka Brytania były w posiadania detektorów niebezpiecznych mikroorganizmów, które mogą być przenoszone powietrzem. Jakie metody kontroli czystości stosuje się obecnie? Zobacz jak opisują to specjaliści wykonujący czyszczenie wentylacji w Poznaniu od kilku lat.

Zamów czyszczenie wentylacji: 602 465 081 lub 500 666 694

Metody mikroskopowe

W tej metodzie powietrze przepuszczane jest przez filtr membranowy w celu wyłapania mikroorganizmów. Innym sposobem jest wykorzystania szkiełka, na którym rozprowadzona jest lepka substancja. Wyłapane organizmy są zliczane pod mikroskopem. Zaletą metody jest to, że wykrywa nie tylko żywe, ale również martwe mikroorganizmy, a także pyłki czy roztocza.

Metody hodowlane

W przypadku metody hodowlanej mikroorganizmy zbierane są na płytce ze specjalną pożywką. Tak przygotowana próbka poddawana jest inkubacji i zliczane są powstałe kolonie. Niestety w tym przypadku możliwa jest identyfikacja jedynie żywych komórek.

Zamów czyszczenie wentylacji: 602 465 081 lub 500 666 694

Metoda sedymentacyjna

Kontrola czystości powietrza Jest to jedna ze starszych metod, które są obecnie stosowane w szpitalach. W metodzie tej otwarte płytki z podłożem stałym umieszczamy na wysokości 1 metra na czas 30 minut. Zarodki, które uda nam się zebrać są inkubowane przez 48 godzin w temperaturze 37°C lub przez 10 dni w temperaturze 28°C . Różnica ta zależna jest od rodzaju zastosowanych płytek. Następnie zlicza się i identyfikuje powstałe w ten sposób szczepy.

Metoda niestety nie pozwala na wykrycie drobnych cząstek bioaerozolu. Sedymentacja nie sprawdza się również w pomieszczeniach, gdzie występują liczne prądy powietrza. Metodę stosuje się więc jedynie do prawdopodobnego oszacowania stężenia mikroorganizmów w pomieszczeniach, które nie charakteryzują się przewiewnością. Do zalet tego rozwiązania trzeba natomiast zaliczyć prostotę, szybkość, a także niski koszt.

Metody polegające na mechanicznym oddzielaniu zanieczyszczeń z próbki powietrza o standardowej objętości
Sedymentacja ma swoje liczne wady i ograniczenia. Z tego powodu stosuje się metodę, która w sposób mechaniczny oddziela zanieczyszczenia z pobranej próbki powietrza.

Zamów czyszczenie wentylacji: 602 465 081 lub 500 666 694

W tym celu wykorzystuje się urządzenie, które pobiera próbki powietrza. Zanieczyszczenia osiadają następnie na filtrze lub na pożywce. Należy zwrócić uwagę, że ta metoda jest stosowana z powodzeniem nawet w pomieszczeniach, w których występują prądy powietrza. Urządzenia wychwytuje wszystkie rodzaje zanieczyszczeń, jednak trzeba przyznać, że nie wszystkie z tą samą skutecznością.

Metoda filtracyjna

Powietrze w przypadku metody filtracyjnej przepuszczane jest przez filtr, którego zadaniem jest wychwycenie zanieczyszczeń. W dalszej kolejności umieszcza się je na powierzchni agaru i poddaje inkubacji. Na samym końcu, jak w przypadku poprzednich metod, zlicza się powstałe kolonie. Trzeba mieć jednak na uwadze, że w przypadku tej metody kontroli czystości powietrza niezwykle ważny jest wybór urządzenia filtrującego. Na zaburzenie wyników badania może wpłynąć też wydłużona ekspozycja.

Metoda zderzeniowa

Powietrze przepuszczane jest z dużą prędkością przez specjalne szczeliny. Zanieczyszczenie są od niego oddzielane w wyniku zderzenia z pożywką, która rozprowadzona jest na płytce. Standardowe mikroorganizmy są inkubowane i zliczane. Metoda zderzeniowa nie jest oczywiście wolna od wad. Może tu dochodzić do zarastania pożywki, jeśli powietrze jest bardzo zanieczyszczone.

Zamów czyszczenie wentylacji: 602 465 081 lub 500 666 694

Z jej zarastaniem możemy mieć również do czynienia, jeśli zostanie ona w niewłaściwy sposób przygotowana. Musimy też uważać na to, by czas ekspozycji nie był zbyt długi, ponieważ może dochodzić do wysychania podłoża – podobnie jak miało to miejsce w poprzedniej metodzie. Warto zauważyć, że metoda nadaje się do wykrywania obecności wirusów.

Metoda odśrodkowa

Powietrzu nadawana jest odpowiednia prędkość za pomocą wentylatorów odśrodkowych. Na ich obwodach znajduje się pożywka w kształcie paska, której zadaniem jest wychwytywanie zanieczyszczeń. Dalsza część postępowania jest taka sama, jak w przypadku poprzednich metod.

Zamów czyszczenie wentylacji: 602 465 081 lub 500 666 694

Wykrywanie wirusów, endotoksyn, toksyn i alergenów w powietrzu

Kontrola jakości powietrzaNie możemy nie wspomnieć o badaniu na zawartość wirusów w powietrzu. W przeciwieństwie do poprzednich metod niezbędne jest w tym wypadku pobranie dużej ilości powietrza, ponieważ wirusy występują w nim w niewielkiej ilości. Przy wykrywaniu wirusów stosuje się hodowle tkankowe, ponieważ wirusy mogą wzrastać jedynie w żywych komórkach.

Najczęściej wykorzystywana w tym celu jest tchawica człowieka lub nerka małpy. Kiedy wirusy wnikną do komórek, zaczynają się rozmnażać i je niszczyć. W dalszej kolejności przenoszą się do sąsiadujących komórek, pozostawiają po sobie tzw. łysinki. W tej metodzie możliwa jest identyfikacja jedynie tych wirusów, które są w stanie zaatakować zastosowane hodowle tkankowe.

Zamów czyszczenie wentylacji: 602 465 081 lub 500 666 694

Wykrycie endotoksyn również posiada swoją specyfikę. Powietrze jest filtrowane przez filtr membranowy z włókna szklanego albo PCV. Odfiltrowane komórki muszą następnie zostać rozcieńczone preparatem z krwi skrzypłocza z dodatkiem substancji chromogennej. Na samym końcu wykonywany jest pomiar luminescencji.

Toksyny i alergeny wykrywa się podczas znacznie żmudniejszego procesu. Badania na ich obecność opierają się przede wszystkim na powstaniu reakcji immunologicznej z użyciem przeciwciał, które skierowane są przeciwko znanym antygenom. W przypadku mitotoksyn stosuje się badania chromatograficzne.

 Kontrola czystości powietrza a jej dokładność

Istotna jest również odpowiedź na pytanie, jaka jest dokładność wymienionych metod kontroli czystości powietrza. Zwróciliśmy wcześniej uwagę na małą skuteczność metody sedymentacyjnej, która nie sprawdza się w pomieszczeniach, gdzie mamy do czynienia z ruchami powietrza. Dokładność pomiarów w przypadku pozostałych metod nie jest również zbyt wysoka. Jest to szczególnie zauważalne w przypadku czystych pomieszczeń, gdzie zagęszczenie zanieczyszczeń jest niskie.

Zamów czyszczenie wentylacji: 602 465 081 lub 500 666 694

Wymagane jest przepuszczenie znacznie większej ilości powietrza, co skutkuje wysuszeniem mikroorganizmów czy pożywki. Dokładność pomiarów może być zaburzona przy stosowaniu mierników nieodpowiedniej jakości. Aby uniknąć tego błędu należy wykorzystać urządzenia, która posiadają normę jakości ISO 14698.Na dokładność pomiarów ma również wpływ odpowiednie przygotowanie podłoża, a także jego przesuszenie. Problemem jednak może być także nadmierna wilgotność.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *