[Głosów: 2   Average: 1/5]

Przegląd przewodów wentylacyjnych jest obowiązkiem nakładanym na nas przez prawo. Tego typu przeglądy powinny być przeprowadzane przynajmniej raz do roku przez osoby, które posiadają odpowiedniej zezwolenia i kwalifikacje. Są one określone w przepisach i normach budowlanych.

Zamów czyszczenie instalacji: 602 465 081 lub 500 666 694

Przegląd kominiarski wymagania

Każdego roku konieczne jest przeprowadzanie kontroli wszystkich przewodów w budynku. Chodzi tu więc o przewody spalinowe, przewody dymowe i przewody wentylacyjne. Każda tego typu usługa powinna zostać zakończona wydaniem dokumentów z kontroli.

Należy pamiętać, że protokół powinien zostać podpisany przez osobę, dokonującą kontroli, jak przez właściciela budynku, który potwierdza, że zapoznał się z przekazaniami wytycznymi i jeśli tak stanowi protokół przeprowadzi konieczne czyszczenia i modyfikacje. Tego typu kontrolę przewodów kominowych może przeprowadzić tylko osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia. Jakie one są?

Przede wszystkim musi posiadać kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim, która dotyczy przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych. Dodatkowo niezbędne są uprawnienia budowlane dotyczące przewodów kominowych, a także do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących, a ponadto kominów lub przewodów kominowych, gdzie ciąg wymuszony jest przez pracę urządzeń mechanicznych. Podczas kontroli konieczne jest sprawdzenie przede wszystkim drożności i biegu przewodów wentylacyjnych. Niezbędne jest także zbadanie ich szczelności. W razie potrzeby fachowiec powinien także udrożnić przewody.

Przegląd przewodów wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej

Przepisy nie określają częstotliwości przeglądu kontroli przewodów wentylacyjnych, jednak konieczne jest ich utrzymywanie w pełnej drożności. Jednocześnie ich stan techniczny nie może mieć negatywnego wpływu na zdrowie osób przebywających w pomieszczeniach, do których dostarczane jest za ich pomocą powietrze.

Jednocześnie producencie elementów mechanicznych sami w swojej specyfikacji zamieszczają zalecenia kontrolne, a także serwisowe. Warto się z nimi zapoznać. W trakcie przeglądu przewodów wentylacyjnych sprawdzeniu podlega wydatek, jak i ilość wymian powietrza. Sprawdzany jest ponadto ciąg wszystkich kanałów. W razie potrzeby powinny one zostać udrożnione.

Jak wygląda udrażnianie przewodów wentylacyjnych?

Podczas przeglądu kanałów wentylacyjnych konieczne jest przeprowadzenie dodatkowej inspekcji, by móc dzięki niej ocenić stopień ich zabrudzenia, jak i rodzaj. W tym celu wykorzystywana często jest metoda endoskopowa. Na końcu giętkiego przewodu znajduje się kamera, która serwisantom dostarcza danych, na podstawie których przeprowadzane jest czyszczenie wentylacji.

Jeśli nie występują zabrudzenia tłuste, to możliwe jest wykorzystanie specjalnych mechanicznych szczotek lub sprzężonego powietrza. W innym wypadku konieczne jest użyci metody mokrej, która polega na zastosowaniu specjalistycznych środków chemicznych w połączeniu z woda pod wysokim ciśnieniem lub pary wodnej.

Należy się jednak upewnić, że instalacja jest szczelna. Po czyszczeniu jeszcze raz przeprowadzana jest inspekcja przewodów wentylacyjnych, która pozwala na upewnienie się, że wszystko zostało przeprowadzone w sposób prawidłowy. W przypadku niektórych obiektów konieczne może się ponadto okazać przeprowadzenie kontroli jakości powietrza i dezynfekcji.

Zamów czyszczenie instalacji: 602 465 081 lub 500 666 694

Przepisy związane z przeglądem przewodów wentylacyjnych

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.08.1999. określa warunki i sposób użytkowania urządzeń technicznych i instalacji wentylacyjnej. W tym przypadku jasno określone jest to, że zapewniona musi zostać pełna drożność przewodów i kratek wentylacyjnych. Regularnie powinny być przeprowadzane inspekcje, a właściciel budynku musi stosować się do zaleceń pokontrolnych.

Rozporządzenie zawiera ponadto szczegółowo informacje o wilgotności, temperaturze i przepływie powietrza. Właściciel musi ponadto spełnić wymagania przeglądu przewodów wentylacyjnych dotyczące otworów rewizyjnych. Dzięki nim możliwe jest ich sprawne czyszczenie. Taka usługa powinna zamawiana przynajmniej raz roku, o ile dokumentacja techniczna nie stanowi inaczej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *