[Głosów:0    Średnia:0/5]

Prawo obowiązujące w Unii Europejskiej, jak i w Polsce nakłada na właścicieli budynków lub pracodawców obowiązek regularnego czyszczenia kanałów wentylacyjnych i zapewnienia powietrza odpowiedniej jakości pracownikom. Jakie akty prawne należy znać, by zadbać o czystość kanałów wentylacyjnych zgodnie z prawem? Wszystkiego dowiesz się z poniższego tekstu.

Zamów czyszczenie instalacji: 602 465 081 lub 500 666 694

Powody czyszczenie kanałów wentylacyjnych

Nasz artykuł będzie oczywiście w głównej mierze dotyczył aktów prawnych związanych z czystością kanałów wentylacyjnych. Należy jednak pamiętać, że powodów do regularnego czyszczenia naszej wentylacji jest znacznie więcej. Dzięki przeprowadzaniu tej usługi regularnie zapewniamy bezpieczeństwo sobie, swoim pracownikom, a także posiadanemu mieniu. W kanałach panują bowiem idealne warunku do rozwoju szkodliwych mikroorganizmów, które mają negatywny na układ oddechowy i mogą być powodem wielu chorób. Ponadto pracownicy, wykonujący swoją pracę w takich warunkach mogą być znacznie mniej wydajni.

Warto również pomyśleć o zagrożeniu pożarowym. W kanałach wentylacyjnych gromadzą się spore ilości kurzu i pyłu. W takich warunkach może dojść do powstania iskry i zapłonu. Innym, istotnym elementem jest również czynnik ekonomiczny. Niedrożna instalacja szybciej się zużywa i pobiera większe ilości energii elektrycznej z sieci.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Jednym z najważniejszych aktów prawnych związanych z czystością kanałów wentylacyjnych jest Rozporządzenie określił Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji już z 1999 roku. Z dokumentu wynika, że właściciel obiekt musi utrzymać odpowiednią wentylację w jego wnętrzu przez cały okres jego eksploatacji. Oznacza to, że nie tylko kanały, ale również kratki wentylacyjne muszą być regularnie czyszczone. W rozporządzeniu znajdziemy również zapis, mówiący o tym, że konieczne jest przeprowadzane systematycznych inspekcji – minimalnie raz w roku. Zalecenia pokontrolne muszą być ponadto wprowadzane natychmiast, ponieważ pracownicy nie mogą być narażania na pracę w nieodpowiednich warunkach.

Właściciel budynku jest zobowiązany nie tylko do tego, by zapewnić osobom przebywającym w obiekcie powietrze o odpowiedniej czystości. Musi ono ponadto posiadać odpowiednią temperaturę i wilgotność. Z przepisów dowiemy się też, że kanały rewizyjne muszą posiadać odpowiedni rozmiar, by zapewnić swobodny dostęp w czasie inspekcji. Szczególnym przypadkiem są urządzenia szpitalne, w których z mocy rozporządzania wymaga jest centralna wentylacja

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku

Jest to rozporządzenie, w które w szczególności dotyczy pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach sanitarnych. Jego pełna nazwa to Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Rozporządzenie narzuca na właściciela budynku obowiązek okresowego przeglądu, czyszczenia, a ponadto dezynfekcji kanałów wentylacyjnych. Prace to powinny być wykonywane nie rzadziej niż co 12 miesięcy i muszą zostać odpowiednio udokumentowane

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 roku

To kolejne dokument Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Jego pełna nazwa to Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. W sposób bardziej szczegółowy opisane zostały tu reguły związane z czystością kanałów wentylacyjnych. Określono tu, kiedy należy oczyszczać kanały wentylacyjne, które zamontowane są w obiektach, w których spalane jest paliwo stałe, ciekłe lub gazowa.

Zamów czyszczenie instalacji: 602 465 081 lub 500 666 694

W przypadku palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych zanieczyszczenia usuwane są przynajmniej raz w miesiącu. W przypadku paliwa stałego zanieczyszczenia usuwane są przynajmniej raz na trzy miesiące. Jeśli natomiast chodzi o paliwo płynne lub gazowe, to raz na 6 miesięcy. Rozporządzenie określa ponadto, że wspomniane czynności mogą wykonywać jedynie osoby, które posiadają kwalifikacje kominiarskie.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2004 roku

Nie możemy ponadto zapominać o rozporządzeniu Ministerstwa Zdrowia z 2004 roku. Jego pełna nazwa to Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie wymagań higieniczno- sanitarnych w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze. Ten akt prawny dotyczy samego procesu projektowania obiektów, których przeznaczeniem jest produkcja żywności.

Ich usytuowanie i wielkość należy tak zaplanować, by zminimalizować ilość zanieczyszczeń pochodzących z powietrza, a także umożliwić wykonywanie wszystkich czynności produkcyjnych w warunkach higienicznych. Pomieszczenia powinny posiadać wentylację grawitacyjną lub mechaniczną, która nie pozwoli na przepływ powietrza z zanieczyszczonego do czystego.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku

Również Ministerstwo Infrastruktury stworzyły akt prawny, który warto znać. Jego pełna nazwa to Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Wentylacja i klimatyzacja muszą zapewniać odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego. Chodzi w tym przypadku o wielkość wymiany powietrza, prawidłową temperaturę, czystość czy wilgotność, a także prędkość ruchu powierza.
Bardzo istotnym zapisem tego aktu prawnego jest konieczność wyposażenia instalacji wentylacyjnej w otwory rewizyjne, które pozwolą na przeprowadzenie inspekcji, jak i czyszczenia kanałów w profesjonalny sposób. Wyjątkiem są w tym przypadku pomieszczenia o podwyższonych wymaganiach higienicznych.

W przypadku pomieszczeń szpitalnych, w których konieczne jest zachowanie wyższych standardu, stosowana musi być wentylacja centralna, która pozwala na utrzymania czystości wewnątrz obudowy. Ponadto w takich instalacji stosowane jest wewnętrzne oświetlenie, a także wzierniki, które pozwalają na kontrolę stanu centrali.
Urządzenia wentylacyjne muszą dodatkowo zostać zabezpieczone przez zanieczyszczeniami zewnętrznymi za pomocą specjalistycznych filtrów.

Prawo Budowlane

Nie możemy zapominać o Prawie Budowlanym z 2000 roku, które normuje zagadnienia związane z projektowaniem, budową, utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.

Zamów czyszczenie instalacji: 602 465 081 lub 500 666 694

Z Prawa budowlanego jasno wynika, że w czasie użytkowani zarządca lub właściciel zobowiązani są do przeprowadzenia okresowej kontroli sprawności technicznej wentylacji. Powinno się to odbywać przynajmniej raz w roku. Kontroli podlegają też instalacje kominowe i gazowej, a ponadto cały obiekt.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *